Japanese/Okinawan Masters of the Martial Arts

em3Video

$29.95
(No reviews yet) Write a Review
SKU:
0694536341159-dvd
UPC:
0694536341159-dvd
Adding to cart… The item has been added

BUY Video Download - ENTER

Buy DVD on this current Page (Upper Right)

Japanese/Okinawan Masters of the Martial Arts

70 World Treasures Masters of the Japanese/Okinawan Fighting Arts.

(Biographies and Exhibitions)

This is a one of a kind presentation that was years in the making. For the first time you can see the world masters famous exhibitions that captured the harts and minds of millions lifetime practitioners. 

PERFORMACES and DEMONSTRATIONS INCLUDED BY:

Yoshiaki Ajari, Teru Chinen, Tsuyoshi Chitose, Toshiro Daigo, Fumio Demura, Shigero Egami, Keinosuke Enoeda, Gichin Funakoshi, Gakiya, Teruo Hayashi, Iachia, Mario Higaonna, Shane Higashi, Hirate, Tatsuhiro Hokama, Koshen Iha, Hirikazu Kanazawa, Jigoro Kano, Taiji Kaze, Richard Kim, Kinjo, Yoshida Kotaro, Takayuki Kubota, Kenwa Mabuni, Shinpo Matayoshi, Matsuda, Kyuzo Mifune, Chojun Miyagi, Katsuya Miyahira, Eiichi Miyazato, Shoshin Nagamine, Takayoshi Nagamine, Tadashi Nakamura, Masatoshi Nakayama, Shuguro Nakazato, Hidetaka Nishiyama, Isao Obata, Sekichi Odo, Teruyuki Okazaki, Onaga, Osaka, Tsutomu Oshima, Toshihiro Oshiro, Eihachi Ota, Hironori Otsuka, Masutatsu Oyama, Ysuguo Sakamoto, Higa Seko, Tatsuo Shimabukuro, Masaru Shintani, Gozo Shiodo, Hiroshi Shirai, Shogo Kuniba, Hohan Soken, Taira, Sokaku Takeda, Koichi Tohei, Kenji Tomiki, Kenji Tomiyama, Masami Tsuroka, Kani Uechi, Seiji Ueki, Morihei Ueshiba, Kisshomaru Ueshiba, Wakugawa, Meitoku Yagi, Yaguichi, Gosei Yamaguichi, Gogen Yamaguichi, Yamamoto, Tadashi Yamashita, Kyoshi Yamazaki.

TRT: 1 hour 37 minutes - Item: 1470 - ISBN: 0694536341159