JUDO - Vol-26 KODOKAN JUDO - Nage No Kata

$24.95
(No reviews yet) Write a Review
SKU:
0694536340909-DVD
UPC:
0694536340909-DVD
Adding to cart… The item has been added

Buy Video Download at PlatformPurple - ENTER

Buy DVD on this page

 

JUDO - Vol-26 KODOKAN JUDO - Nage No Kata

 

Supervised by Toshiro Daigo 8th dan
Toti: Shiro Yamamoto (6th Dan) Uke: Akira Haneishi (5th Dan)

 

(This film has been digitaly restored)

 

1st Segment Includes: Uki Otoshi, Seoi Nage, Kata Guruma, KOSHI-WAZA (Uki Goshi, Harai Goshi & Tsurikomi Goshi), ASHI-WAZA ( Okuri Ashi Harai, Sasae Tsurikomi Ashi & Uchi Mata), MA-SUTEMI-WAZA ( Tome Nage, Ura Nage & Sumi Gaeshi), YOKO GAKE, Yoko Guruma & Uki Waza). 

 

2nd Segment Includes: Nage Waza Ura No Kata & Go No Kata (Seoi Nage, Ushiro Goshi, Sukui Nage, Hidari Seoi Nage, Uki Goshi, Hadaka Jime Koshi Kudaki, Tobikoshi Ukigoshi, Osoto Otoshi, Ushiro Goshi & Kata Guruma).

 

Item: 91-126 - TRT: 28 minutes - ISBN: 0694536340909

 

Buy Video Download at PlatformPurple - ENTER

Buy DVD on this page